Finanssiala on mainettaan inhimillisempi

Finanssiala on pankkipalveluja, vakuutustuotteita, sijoituspalveluja – ja julmettu määrä teknologiaa, joka mahdollistaa sen kaiken. Se on ihmisten unelmien tekemistä todeksi. Se on myös kiinni ottamista silloin, kun ihmisen elämässä kolahtaa.  

Finanssialan maine on kova ja konservatiivinen. Todellisuudessa finanssiyritykset ovat mitä suurimmassa määrin uusia palveluja kiivaasti kehittäviä IT-yrityksiä, joissa tarvitaan myös vahvaa osaamista ihmisten kohtaamisesta ja palvelemisesta. Alan uusiutumistahti on kova, sillä digitalisaation myötä alalle tulee uusia kilpailijoita perinteisiä toimijoita kirittämään. Finanssialan ytimessä on tietojenkäsittely. 

Vaikka ihmiset haluavat hoitaa pankki- ja vakuutusasiansa pääasiassa omin neuvoin verkossa, tahdotaan vaikeissa päätöksissä edelleen ihmisen apua ja neuvoja, miten kannattaisi toimia. Finanssialan asiakaspalvelutyössä ihmisten kohtaamisen taidot ovat tärkeitä – raha-asiat koetaan hyvin henkilökohtaisiksi ja niiden hoito vaatii luottamusta. Ala tarvitsee paljon luotettavia, ihmisläheisiä työntekijöitä. 

Uusien vakuutus- ja pankkipalvelujen kehittäminen on pitkälti tietojärjestelmien sekä robotiikan ja analytiikan kehittämistä. Vakuutus- ja pankkipalveluja tahdotaan tarjota asiakkaalle sujuvasti eri elämän vaiheissa ja helpottaa asiakkaan elämää – toisinaan asiakkaasta voi tuntua, ettei kyse enää ole finanssipalvelusta lainkaan. Osa finanssialan yrityksistä tarjoaa jo nyt tai saattaa tulevaisuudessa tarjota esimerkiksi terveys- ja elämäntapavalmennusta tai liikkumaratkaisuja.  

Finanssialan yritykset huolehtivat maksujen välityksestä, tarjoavat välineitä säästämiseen, myöntävät lainaa ja järjestävät rahoitusta. Kehitämme uusia tapoja maksaa. Finanssiyhtiöt vakuuttavat ihmisiä ja materiaalia sekä huolehtivat eläkevaroista ja eläkkeiden maksusta. Pidämme osaltamme yhteiskunnan pyörät pyörimässä. 

Kaiken tämän pyörittämiseen tarvitaan kymmeniä tuhansia ammattilaisia ja valtava määrä erilaista osaamista. Suomessa tarkasti ottaen noin 30000. Finanssiala muuttuu jatkuvasti ja tarvitsee palvelukseensa uudenlaisia osaajia ja tulevaisuuden palvelujen tekijöitä.  

Voisitko sinä olla yksi meistä?