Sisältö

Sisältö

Finanssialalla toimiminen

Markkinoiden tunteminen ja kehityksen seuraaminen ovat tärkeä osa alalla toimivan henkilön ammattitaitoa. Tämä osio antaa yleiskuvan markkinoilla vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja rahoitusmarkkinoiden toimijoista. Lisäksi perehdytään erikseen pankki- ja vakuutustoimintaan, finanssialan lainsäädäntöön ja valvontaan sekä kuluttaja-asioihin.

Globalisoituminen, digitalisaatio, yhteiskunnan ja asiakkaiden taloudellisen tilanteen muutokset, finanssipolitiikka, korko- ja valuuttakurssipolitiikka ja talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat finanssialaan sekä sen toimijoihin. Samoin arvopaperimarkkinoiden merkityksen kasvu, varallisuuden kasvu ja rahoitusvarallisuuden muutos ovat keskeisiä markkinoihin vaikuttavia tekijöitä. Alalla työskentelevien on tärkeää tiedostaa nämä tekijät ja niiden vaikutus omaan työhön.

Testaa taitosi:
Finanssialalla toimiminen

Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella ja tarkista, menikö vastaus oikein.

1. Mikä on pankkien keskeisenä tehtävänä?

Sijoitus- ja varallisuudenhoitopalvelut
Talletuksien ja luottojen myöntäminen
Pankki- ja luottokorttien myöntäminen

2. Miksi kutsutaan lainan koron ja talletuskoron määrän erotusta?

Koron erotukseksi
Korkokatteeksi
Korkomarginaaliksi

3. Millaista asiakaspalvelua pankeilta odotetaan tulevaisuudessa tarvitsevan?

Laskunmaksu,- säästö- ja päivittäisten raha-asioiden hoitopalvelut
Neuvonta-, säästö-, ja sijoituspalvelut
Arvopaperi-, kiinteistö- ja sijoituspalvelut

4. Vakuuttaminen perustuu "suurten lukujen lakiin". Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Taloudellisen tuoton maksimointia
Mahdollisimman kalliiden vakuutuksien tarjoamista
Riskien tasaamista jakamalla se suuren ryhmän kesken

5. Pankin tulee ilmoittaa rahanpesuepäilyistä keskusrikospoliisin yhteydessä toimivaan rahanpesun selvittelykeskukseen, mikäli:

Asiakkaan tilin saldo on poikkeuksellisen korkea
Tilin omistaja on ulkomaalainen
Pankilla on syytä epäillä asiakkaansa liiketoimiin liittyvän varallisuuden laillisuutta

6. Mikä on Finassivalvonnan eli Fivan tehtävä?

Lakien säätäminen finanssialalle
Luottolaitoksien valvonta
Neuvoa ja auttaa kuluttajia ja pienyrittäjiä
Tee uudelleen