Sisältö

Sisältö

Säästäminen ja sijoittaminen

Tässä osiossa tutustut säästämisen ja sijoittamisen palveluihin. Osiossa käydään läpi muun muassa säästämisen ja sijoittamisen perusteet, säästö- ja sijoitussuunnitelmat sekä perehdytään eri sijoitusmuotoihin. Säästämisen ja sijoittamisen ero ei ole yksiselitteinen, mutta niitä voidaan ajatella vaikkapa seuraavasti: säästämisellä varaudutaan yllättäviin rahantarpeisiin, tuleviin hankintoihin tai varaudutaan ns. "pahan päivän" varalle. Säästäminen sopii eri elämänvaiheisiin ja elämäntilanteisiin. Säästäminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. Sijoittamisesta puhutaan silloin, kun varoja on kertynyt jo hieman enemmän. Sijoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa sijoittaja hankkii sijoituskohteen (osakkeet, korkosijoitukset, rahastot, jne.) odottaen sen arvonnousua ja/tai säännöllistä tuottoa sijoituskohteesta.

Varainhoidolla on entistä suurempi merkitys myös yritystoiminnassa. Varainhoidolla tarkoitetaan omaisuudenhoitoa eli asiakkaan rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti. Kassanhallinnassa se on yritykselle lähes välttämätöntä ja henkilöstön sitouttamisessa sillä on entistä suurempi rooli. Yritysten ja yhteisöjen sijoitustoiminnan tavoitteena voi olla lyhyellä aikavälillä kassavarojen tuoton parantaminen tai pidemmällä aikavälillä pääomien kartuttaminen ja investointeihin varautuminen.

- Säästämisen ja sijoittamisen voi aloittaa jo hyvissä ajoin, eikä sen aloittaminen vaadi suuria sijoitusvaroja. Sijoittamisen voi aloittaa jo hyvin pienillä summilla, ja monissa sijoitusrahastoissa onkin minimisumma, joka sijoitetaan kerralla. Tämä minimisumma voi olla esimerkiksi 10€.

Testaa taitosi:
Säästäminen ja sijoittaminen

Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella ja tarkista, menikö vastaus oikein.

1. Mikä seuraavista sijoitusstrategioista on turvallisin?

Hajauttaa erilaisiin sijoitustuotteisiin, myös ajankohdan ja toimialan mukaan
Hajauttaa toisistaan riippumattomiin osakerahastoihin
Hajauttaa puolet lyhyen koron rahastoihin ja puolet osakkeisiin

2. Kun sijoitat joukkovelkakirjalainoihin, niin mitä käytännössä ostat?

Osuuksia erilaisiin raaka-aineisin, kuten öljyyn, mikä on vielä maan alla
Arvo-osuuksia esim. yrityksien tai valtion liikkeelle laskemiin lainoihin
Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia osakesijoituksia

3. Jos aloitat eläkesäästämisen nyt, milloin sinun täytyy maksaa eläkesäästämisestä kertyneestä tuotosta veroa?

Kun aloitat eläkesäästämisen
Jokaisen tallettamasi erän yhteydessä
Eläkkeen nostamisen yhteydessä

4. Mitä tarkoitetaan sijoitussalkun hajauttamisella?

Varallisuuden hajauttamista toisistaan riippumattomiin sijoituskohteisiin
Varallisuuden hajauttamista mahdollisimman tasaisesti kaikkiin omiin sijoituskohteisiin
Varallisuuden hajauttamista eri pankkien tileille

5. Miten pitkäaikaissäästäminen eroaa eläkesäästämisestä?

Mahdollisuus suurempiin tuloihin kuin eläkesäästämisessä, mutta tulot ovat veronalaista
Mahdollisuus sijoittaa pääomia tilien lisäksi rahastoihin ja osakkeisiin
Säästösuoritukset ja tuotot ohjataan useammalle korkeakorkoiselle tilille

6. Miten voit helpoiten estää osakesijoituksiesi arvonalenemisen?

Sijoittamalla kaikki rahat 1 osakkeeseen
Hajauttamalla rahat 20 osakkeeseen
Hajauttamalla rahat 100 osakkeeseen

7. Miten voit varmistaa, että valitsemasi rahasto on tuotollisesti paras mahdollinen?

Et mitenkään
Valitsemalla rahaston, joka on ollut tuotollisesti rahastoluokkansa paras
Valitsemalla rahaston, jonka salkunhoitaja on aikaisemmin valittu vuoden parhaaksi

8. Miten osakesijoitukset ja joukkovelkakirjasijoitukset eroavat toisistaan?

Osakesijoitusten osinkotuotto ylittää aina joukkovelkakirjojen tuoton.
Osakesijoitusten arvonnousu jää aina alle joukkovelkakirjalainojen kokonaistuoton.
Osakkeiden arvo vaihtelee pitkällä aikavälillä enemmän kuin joukkovelkakirjalainojen.

9. Kun talletat säästötilillesi 50€, jonka korko on 2%, kuinka paljon säästötililläsi olisi rahaa 10 vuoden kuluttua?

51 €
60 €
Yli 60€

10. Mihin rahoitusvälineiden markkinoita koskevalla sääntelyllä pyritään (esim. MiFiD II-direktiivi)

Sääntelyn tavoitteena on esimerkiksi parantaa sijoittajansuojaa, lisätä rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä ja lisätä avoimuutta markkinoille
Sääntelyn tavoitteena on kiristää kaupankäyntiä ja valvoa sitä yhä tarkemmin
Sääntelyn tavoitteena on pyrkiä tekemään kaupankäynnistä yhä helpompaa ja saada yhä useammat kiinnostumaan säästämisestä ja sijoittamisesta
Tee uudelleen