Sisältö

Sisältö

Vakuuttaminen

Tässä osiossa tutustutaan vakuuttamisen palveluihin. Asiakkaat kohtaavat mitä moninaisimpia riskejä. Jotta riski olisi vakuutettavissa, on sen täytettävä seuraavat ehdot.

Monien tulee olla alttiina samalle riskille, ja riskin toteutumisen todennäköisyyden ja vahinkotiheyden pitää olla arvioitavissa. Vahingon tulee olla äkillinen ja ennalta arvaamaton. Se ei saa olla esimerkiksi normaalia kulumista. Lisäksi vahingon suuruuden tulee olla arvioitavissa rahassa.

Vakuutustermejä

  • Jälleenhankinta-arvo (uudisarvo, uudishinta): Rahamäärä, jolla vahingon jälkeen saisi ostettua vaurioitunutta omaisuutta vastaavaa uutta omaisuutta. 
  • Päivänarvo (nykyarvo, nykyhinta): Arvo, joka vaurioituneella omaisuudella on ollut juuri ennen vahinkoa. Päivänarvoa määriteltäessä otetaan huomioon omaisuuden arvon alen-tuminen sen iän, kulumisen ja vastaavien seikkojen perusteella. 
  • Ikävähennys: Vakuutusehdoissa määriteltävät prosenttiosuudet, jotka vähennetään korvauksesta vaurioituneen omaisuuden iän perusteella. Ikävähennys tehdään omaisuuden jälleenhankinta-arvosta. 
  • Omavastuu: Se summa, jota pienempiä vahinkoja vakuutus ei korvaa. Tätä pienemmät vahingot jäävät siis vakuutuksenottajan omalle vastuulle. suuremman omavastuun valinta alentaa vakuutusmaksua.

Sanastoa

Yksityishenkilö

  • Henkilövakuutus: tapaturma, sairaus, työkyvyttömyys, kuolema, työttömyys ja perhe-eläke
  • Omaisuusvakuutus: tulipalo, vesivahinko, rikosvahinko, luonnonilmiövahinko, äkillinen rikkoutuminen ja ajoneuvo
  • Vastuu ja oikeusturva: korvausvelvollisuus toiselle aiheutetusta vahingosta, vastuuvakuutukset, oikeusturvavakuutukset

Yritys

  • Henkilövakuutus (yrityksen omistajille ja työntekijöille): avainhenkilön eroaminen, sairaus, tapaturma, työkyvyttömyys ja kuolema
  • Omaisuusvakuutus: tulipalo, räjähdys, vesivahinko, nestevuoto, laiterikko, rikosvahinko, ajoneuvo, luonnonilmiövahinko ja rikkoutuminen
  • Toiminnan vakuutus: toiminnan keskeytyminen (itselle tai yhteistyökumppaneille), korvausvelvollisuus yrityksen työntekijän virheestä, tuotevastuu, varallisuusvastuu, oikeusturvavastuu ja kuljetusvakuutus

Testaa taitosi:
Vakuuttaminen

Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella ja tarkista, menikö vastaus oikein.

1. Mikä on yksityishenkilöillä ainut pakollinen lakisääteinen vakuutus?

Kotivakuutus
Henkivakuutus
Liikennevakuutus

2. Millä vakuutuksella yritys voi vakuuttaa työntekijöiden palkat, mikäli yrityksen toiminta pysähtyy äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä?

Keskeytysvakuutus
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Käyttöomaisuuden vakuuttaminen
Vaihto-omaisuuden vakuuttaminen

3. Olet joutunut auto-onnettomuuteen, jossa syyllisellä osapuolella ei ole ollut lakisääteistä liikennevakuutusta. Kuka maksaa sinun henkilökorvaukset ja ajoneuvon korjauskustannukset.

Sinä itse
Syyllinen osapuoli
Liikennevakuutuskeskus

4. Olet muuttamassa uuteen asuntoon. Epähuomiossa kantaessasi tavaroita uuteen asuntoon satut naarmuttamaan naapurin asunnon ovea. Kenen vakuutuksesta vahinkoa lähdetään korvaamaan?

Naapurin kotivakuutuksesta, onhan ovi hänen
Oman kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta
Kiinteistön vastuuvakuutuksesta

5. Niklaksen työntekijälle on sattunut työtapaturma, mutta Niklas on laiminlyönyt vakuutusvelvollisuutensa. Miten tällöin menetellään?

Niklas maksaa vakuutuksen takautuvasti ja vakuutus korvaa vahingot.
Työntekijä itse maksaa vahingosta aiheutuneet kulut, koska hänellä on velvollisuus tarkistaa omat vakuutuksensa.
Työntekijälle maksetaan tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset, jotka peritään Niklakselta

6. Mitkä ovat vakuutuksenottajan velvollisuudet, kun hän hakee korvauksia aiheutuneeseen vahinkoon?

Antaa tarvittavat asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuun selvittämiseksi
Antaa vain suullinen selvitys vahingon kulusta
Hävittää aineistoja oman edun saamiseksi

7. Korvausta hakeva henkilö on antanut vahinkoon liittyen väärää tietoa. Tämän paljastuessa vakuutusyhtiö

ei ota huomioon vääriä tietoja, vaan tekee korvauspäätöksen korvauksen hakijan antamien tietojen perusteella
voi jättää korvaushakemuksen käsittelemättä
voi evätä tai alentaa vakuutuskorvauksen ja ilmoittaa poliisille rikollisesta toiminnasta

8. Suomalaisen työntekijän työskennellessä ulkomailla, suomalaiselle työnantajalle voi kertyä TyEL- eläketurvan mukaista eläkettä?

Ei, sillä eläke määräytyy aina työnantajavaltion eläkesäännösten mukaisesti
Ei, sillä ulkomaille lähetetyn työntekijän tulee huolehtia itse omasta eläketurvastaan
Kyllä, tiettyjen edellytysten perusteella työntekijä on TyEL- eläketurvan piirissä

9. Vaihto-omaisuus vakuutetaan yleensä jälleenhankinta-arvosta, joka tarkoittaa

Vaihto-omaisuudella on arvo, joka on ollut juuri ennen vahinkoa
Vaihto-omaisuudelle määritetään rahamäärä, jolla vahingon jälkeen saisi ostettua vaurioitunutta ominaisuutta vastaavaa uutta omaisuutta
Vaihto-omaisuudelle on määritetty korkein mahdollinen hinta, jonka vakuutusyhtiö voi maksaa
Tee uudelleen