Henkilöstöä voi kouluttaa myös finanssialalle räätälöidyin koulutuksin

keskiviikkona 14.2.2018

Oman yrityksen henkilöstöä voi kouluttaa omalle henkilökunnalle räätälöidyin koulutuksin. Jos omassa yrityksessä on isompi joukko henkilökuntaa koulutettavaksi, voi räätälöidyn koulutuksen hankkiminen olla viisasta.

Kun koulutuksen hankkii vain oman yrityksen henkilökunnalle, voi koulutussisällöissä keskittyä käsittelemään  juuri oman yrityksen sisäisiin käytäntöihin liittyviä asioita. Tähän ei  ole mahdollisuutta samalla tavalla usean eri yrityksen työntekijöistä koostuvissa avoimissa koulutuksissa.

Nordic Investment Bankin (NIB) asiantuntijoille ja asiakasvastaaville toteutetun valmennusohjelman tavoitteena oli tarjota rahoitusalan uusinta osaamista ja nostaa asiakasosaaminen huipputasolle. Kohderyhmä oli vaativa, joten ohjelman työskentelytavat ja sisältö suunniteltiin sen mukaan. Ohjelman vahva teema oli oman ammatillisen identiteetin kehittäminen, oman asiakaskunnan taloudellisten tarpeiden ymmärtäminen ja parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen. Pääomamarkkinoiden ja liiketoimintaympäristön muutokset ja muutosten vaikutukset asiakasratkaisuihin olivat myös keskeisiä teemoja ohjelmassa. NIB:lle räätälöidyn valmennuksen suunnitteli ja toteutti Aalto EE, jka on yksi räätälöityjen koulutusten tarjoajista. 

 

”Räätälöity koulutus sananmukaisesti räätälöidään kunkin organisaation tarpeisiin, jonka vuoksi sisältö ja pituus vaihtelee. Asiakkaillemme toteutettavat valmennusohjelmat voivat kestoltaan olla muutaman päivän toteutuksia ja pisimmillään jopa vuoden pituisia. Lähijaksojen lisäksi oppimista tuetaan myös esimerkiksi ennakkolukumateriaalilla, välitehtävillä ja verkkopohjaisilla opiskelumateriaaleilla. Osallistujamäärät vaihtelevat eri toteutuksissa, mutta tyypillisesti ryhmäkoko on noin 20–25 ihmistä”, kertoo Aalto EE:n räätälöidyistä asiakasratkaisuista vastaava liiketoimintajohtaja Virve Hintikka.

Nordic Investment Bankin tapauksessa lähikoulutuspäiviä oli yhdeksän. Asiakaskohtaiseen valmennusratkaisuun sisältyi runsaasti kansainvälisiä artikkeleita, kirjalliset yksilötehtävät  sekä henkilökohtaiset keskustelut ja ryhmäprojektit. 

Oman yrityksen henkilöstölle räätälöityjä koulutuksia tarjoaa myös esimerkiksi Edupoli. Eri koulutustoimijat voivat järjestää koulutuksia kysynnän mukaan.