Kauppis + matikka = vakuutusmatemaatikko

keskiviikkona 20.5.2020

Matemaatikko – Hän, joka istuu yksin suljetussa huoneessa päivät pitkät kirjoittamassa monimutkaista koodia tietokoneelle. Hän, joka kysyttäessä kääntyy hitaasti tuolillaan ja antaa vastaukseksi sekavan selostuksen, jonka ymmärtämiseen tarvittaisiin joko tulkki tai laaja koulutus alalta. Just joo!

Joonas Maunu ja Mirjeta Shabani toimivat matemaatikkoina työeläkeyhtiö Ilmarisella, ja he vain naurahtavat yllä olevalle kärjistykselle. Vaikka viime vuosisadalla kuvaus saattoi vielä jollakin tasolla vastata todellisuutta, nykyisessä avokonttoreita ja yhteistyötä suosivassa maailmassa se on jo aikoja sitten heitetty roskakoriin. Maunu kertoo sosiaalisuudesta olevan paljon hyötyä matemaatikolle. Yhtä lailla tärkeää on myös osata muotoilla oma vastaus niin, että muutkin ihmiset kykenevät sen ymmärtämään. 

Oikeaa merkitystä sillä, mitä teet 

Työ koostuu siis nykyään paljon muiden ihmisten ja toimintojen tukemisesta. Käytännössä työtehtäviin kuuluu esimerkiksi tilastojen ja raporttien analysointia, ennustemallien tekoa sekä kehittävää työtä automatisaation lisäämiseksi. Erityisesti Maunua on miellyttänyt vapaus ottaa myös itseä kiinnostavia ”hommia oman laatikon ulkopuolelta”, ettei kaikki työtehtävät tule vain suoraan tarjottimella eteen. Sitä kautta pystyy paremmin kehittämään itseään ja omia taitojaan haluamaansa suuntaan. Kesätyöntekijänä toimiva Shabani puolestaan on pitänyt siitä, että töitä saa tehdä omaan tahtiin. Vaikka syvällisten analyysien teko koko yhtiöstä tai tilinpäätösajat kiireineen tuovat usein eteen haasteita, isossa yhtiössä on aina joku, jolta voi tarvittaessa kysyä apua. 

Usein matematiikasta kiinnostuneet näkevät vaihtoehtona vain opettajan ammatin. Harva on perehtynyt laajasti muihin vaihtoehtoihin, esimerkiksi juuri vakuutusmatemaatikon toimenkuva on monelle hämärä. Maunu ja Shabani ajautuivat molemmat alalle, sillä heitä innosti matematiikan lisäksi myös kauppatieteet. Vakuutus- ja finanssimatematiikan linja yliopistossa yhdistää nämä kaksi kenttää toimivaksi kokonaisuudeksi, josta voi ponnistaa monenlaisiin työtehtäviin. Maunua eläkealalle veti myös sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka tuo työhön sisältöä ja merkitystä. Alan tiukka sääntely tuo hänen mukaansa työhön myös paljon vastuuta. Kaikki ei ole ihan vain ”nice to know”, vaan tarkkuus on valttia. Lakiin on jopa kirjattu tiettyjä kaavoja, joiden mukaan asiat tulee laskea. 

Koodaus kannattaa 

Moni matemaatikko ei tule ajatelleeksi muuta kuin opettajan uraa - vakuutusmatematiikka on varteenotettava vaihtoehto!Vinkkinä matemaatikot suosittelevat ihan jokaiselle ohjelmointiin perehtymistä, sillä siitä on heidän mukaansa paljon etua työelämässä. Kaikkien ei tarvitse kuitenkaan olla ammattilaisia, mutta jo tiedon tallentamisen hahmottaminen auttaa ymmärtämään monia asioita syvemmällä tasolla. Yhden ohjelmointikielen hallitseminen helpottaa myös muiden kielien ymmärtämistä ja omaksumista tarvittaessa. Jos matematiikka kiinnostaa, ei Shabanin mukaan myöskään kannata täysin hylätä muita aineita, vaan laajasta yleissivistyksestä on yhtä lailla paljon hyötyä.  

Työnhaussa ei myöskään kannata arkailla turhaan. Usein, kun ottaa uusia haasteita ennakkoluulottomasti vastaan, voi löytää jotakin kallisarvoista. Myös Maunu mietti aluksi, että ”mihinköhän soppaan” hän on itsensä laittanut, kun hän aloitti kesätyöntekijänä yhdessä Suomen isoimmista työeläkevakuutusyhtiöistä. Shabani puolestaan lisää, että hänelle oli jo alussa sanottu, että hän tulee tänne oppimaan, mikä osaltaan helpotti paineita. Vaikka alalta ei olisikaan aiempaa työkokemusta, voi monen tyyppinen työtausta toimia hyvänä pohjana. Esimerkiksi erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä on voinut harjoitella monessa muussakin työnkuvassa. 

”Onko se sitten eläkeala eläkkeelle asti”, sitä 26-vuotias Maunu ei vielä osaa sanoa, mutta kertoo nauttineensa työstään valtavasti. Molemmat pitävät finanssialaa oivana paikkana niin matematiikasta kiinnostuneille, mutta myös muille. Jos lukujen kanssa tykkää työskennellä, sitä pääsee tekemään. Yleisesti Maunu pitää finanssialaa monipuolisena alana, josta löytyy jokaiselle jotakin ja jossa työskentely on hänen kokemuksensa mukaan ainakin opiskeluihin verrattuna vähemmän stressaavaa.  

Petra Uusikumpu