Finanssiakatemia yhdistää alan ja oppilaitokset

Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. Finanssiakatemiassa jaetaan tietoa ja osaamista verkoston sisällä. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. 

Tämän lisäksi Finanssiala ry:n jäsenet ja oppilaitokset voivat edistää erillisillä omilla harjoitusohjelmillaan ja yhteistyöprojekteillaan alan osaamista ja henkilöstön kehittämistä. Akatemiassa ovat mukana kaikki koulutusportaat ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoille. Mukana ovat myös täydennyskouluttajat.

Finanssialan koulutuksen tavoitteet ovat:

 • Koulutuksen tulee olla työelämälähtöistä ja sen tulee tukea nopeasti muuttuvia finanssialan tarpeita.  
 • Pitkistä tutkintokeskeisistä koulutuksista tulee siirtyä kohti lyhempiä ja joustavampia osaamiskokonaisuuksia.
 • Finanssialan koulutusta tulee lisätä eri koulutusasteilla. Koulutukseen on otettava mukaan liiketalousosaamista, oman talouden hallintaan ja asiakaspalveluun liittyvää koulutusta.
 • Finanssiakatemia on tavoitteensa saavuttaakseen perustanut kolme työryhmää: Koulutuksen edunvalvonta, oppiaineistot ja -materiaalit sekä koulutuspolut ja työnantajakuva. Kaikkiin työryhmiin otetaan edelleen halukkaita jäseniä niin FA:n jäsenyhtiöistä kuin oppilaitosten edustajista.
   

Koulutuksen edunvalvonta -työryhmä

Puheenjohtaja Hilkka Malinen,
hilkka.malinen@elo.fi.
Malinen on Elon henkilöstöjohtaja.

Oppiaineistot ja -materiaalit -työryhmä

Puheenjohtaja Annemari Kuhmonen,
puh. 040 672 2174, annemari.kuhmonen@laurea.fi.
Kuhmonen on Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori.

Koulutuspolut ja työnantajakuva -työryhmä

Puheenjohtaja Pauliina Heiskanen,
pauliina.heiskanen@varma.fi.
Heiskanen on Varman HR-partneri.
 

Finanssiakatemia on perustettu syksyllä 2016 Finanssiala ry:n finanssityö ja osaaminen -toimikunnan aloitteesta. Toimikunnassa tehdään alan osaamiseen ja työelämän kehittämiseen liittyvä kannanmuodostus.

Finanssiakatemiassa mukana olevat oppilaitokset

Kumppanuussopimuksen allekirjoittaneet sekä yhteistyöoppilaitokset.

 • Aalto University Executive Education Oy
 • Hanken
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Finva Finanssikoulutus Oy
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsinki Business College Oy
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu LAMK
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Metropolia
 • Perho liiketalousopisto Oy
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto

Lisää Finanssiakatemiasta