Apurahoja vakuutusalalle - hae nyt!

tiistai 22.9.2020

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä.

Tämän syksyn hakuaika on 1.9.-25.10.2

Säätiö myöntää syksyn haussa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vakuutusalan murros ja johtaminen
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä dataturvallisuus asiakkaiden ja yhtiöiden kannalta
  • Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
  • Asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuksien muuttuminen ja toimialaliukumat

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.


Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä selvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.
 

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa 1.9.- 25.10.2020.


Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahaa ei
myönnetä hankkeeseen, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on marraskuussa tehty.


Apurahan myöntäminen

Apurahahakemuksia arvioidessaan säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä hakijan omaan kouluttautumiseen. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Vakuutustiedon Kehittämissäätiön hallitus marraskuussa. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi.


Selvitys apurahan käytöstä

Apurahaselvitys on ilmoitus hankkeen valmistumisesta. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä selvittää saamansa apurahan yhdessä.

Lisätietoa apurahahausta saat säätiön toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaalta (paivi.vuorimaa@vtks.fi, puh 040 725 5562).

Vakuutustiedon kehittämissäätiö