Sisältö

Sisältö

Korvauspalvelut

Tässä osiossa tutustut korvauspalveluihin. Korvaus on asiakkaalle tärkeä osa vakuutuksen elinkaarta. Vahingon satuttua asiakas odottaa saavansa korvauksen viivytyksettä. Korvausprosessi saattaa pienten ja yksinkertaisten vahinkojen kohdalla olla automatisoitu siten, että asiakas saa vakuutuskorvauksen hyvinkin nopeasti. 

Korvaustoiminta ja korvauspalvelun sisältö riippuvat vakuutuslajista ja vakuutussopimuksesta. Yleensä korvaustoiminta henkivakuutuksissa on yksinkertaisempi kuin vahinkovakuutuksissa. Henkivakuutuksissa korvaustoiminta voi olla yksinkertaisimmillaan, että vakuutusyhtiö maksaa korvauksensaajalle sopimusehtojen mukaan rahamääräisen vakuutuskorvauksen. Vahinkovakuuttamisessa korvaustoiminta ja -palvelu ovat usein laajempi.
 

Vahinkovakuuttamisessa korvaustoiminta on usein monimutkaisempaa ja tietyissä tapauksissa, kuten esimerkiksi vuoto- ja palovahingoissa, korvausprosessi saattaa viedä pidemmän ajan. Näissä tapauksissa vahingon selvittämiseksi saatetaan tehdä vahinkotarkistus tai hankkia muuta lisäselvitystä, kuten teetättää vahinkokartoittajan tutkimus vuodon syyn ja laajuuden selvittämiseksi.

Korvaustoiminnan periaatteissa kerrotaan, miten lainsäädännön ja hyvän vakuutustavan asettamat vaatimukset toteutetaan vapaaehtoisten vakuutusten korvaustoiminnassa.