Miltä kuulostaisi lukukausi käytäntöä opintojen keskellä? - SEBin Local Trainee ohjelma

torstaina 8.11.2018

Harjoittelupaikat tarjoavat oivia mahdollisuuksia oman ammatillisen tulevaisuuden muotoilemiseen. Käytännön työkokemus antaa mahdollisuuden puntaroida tulevia ammatinvalintoja ja nähdä opiskeltavaa alaa laajemmasta näkökulmasta. Yleensä harjoittelujaksot ovat lyhyempiä ja painottuvat ajallisesti lomille tai valmistumisen jälkeiseen aikaan. SEB Suomessa harjoittelua varten otetaan yhden lukukauden tauko opinnoista pitempää harjoittelupätkää varten.

Noin viiden kuukauden mittaisessa SEB Suomen Local Internship -ohjelmassa harjoittelijat saavat pidempää käytännön kokemusta pankkialasta. Ohjelma on SEB:n Helsingin konttorille uniikki ja se kehitettiin vastaamaan johdon tarpeeseen.

Iso osa ohjelman alumneista on joko jatkanut suoraan SEB:llä tai jälkeenpäin palannut pankkiin töihin. Tarpeeksi suuren mahdollisten työntekijöiden joukon luominen on iso etu osaajia rekrytoidessa. Toinen ohjelman suuri etu on työnantajamielikuvan paraneminen, kun tyytyväiset ohjelman läpikäyneet opiskelijat jakavat kokemuksiaan SEB:llä työskentelemisestä opiskelukavereilleen. Siten pankista tulee houkuttelevampi ja tunnetumpi työpaikka. Harjoittelijoilla on myös usein tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia, jotka ovat innovatiivisen ilmapiirin luomiselle ehdottomia.

Ohjelmaan pyrkiviltä edellytetään erityisesti halua ja kykyä oppia uusia asioita. Local Internship -ohjelmassa on huomioitu, että harjoittelu voi hyvin olla harjoittelijan ensimmäinen työkokemus rahoitusalalta. Tässä ohjelma eroaa monien muiden pankkien tarjoamista harjoitteluista, jotka on pääasiallisesti suunnattu pidemmässä vaiheessa opintoja oleville ja jo kokemusta kerryttäneille.

Oppimisen korostaminen hakukriteereissä avaa ovet ohjelmaan muillekin kuin rahoitusta lukeneille ekonomeille. Ohjelmasta onkin käynyt hakemassa kokemusta esimerkiksi teknillisellä puolella ja ammattikorkeakoulussa opiskelevia. Olennaista on aito kiinnostus rahoitusalaa kohtaan, jota voi osoittaa niin opiskelemalla sitä yliopistossa tai seuraamalla markkinoita ja talousasioita vapaa-ajalla.

Harjoittelijoita haetaan kevät- ja syyslukukauden ajaksi. Kumpaankin jaksoon valitaan kolme harjoittelijaa. Ohjelma on monelle harjoittelijalle vaihtojakson kaltainen tauko opiskeluista, esimerkiksi ennen kandintyötä tai ennen maisteriopintojen aloittamista. Harjoittelu tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden täydentää opinnoista saatua teoreettista osaamista.

Tosihommia asiakkaiden, ei kahvikoneen parissa

SEB:llä ei ole Suomen konttorin pienuuden takia resursseja hukattavaksi. Harjoittelijalle annetaan paljon vastuuta. Harjoittelijat ovat olleet mukana esimerkiksi asiakastapaamisissa. Harjoittelijoilta vaaditaan myös aktiivisuutta vastuunottamiseen. Jokaiselle harjoittelijalle annetaan avaimet, mutta on itsestä kiinni, avaako niillä ovia.

SEB:llä koetaan, että pienestä koosta on hyötyä, sillä se mahdollistaa kokonaisen yrityksen näkemisen harjoittelujakson aikana. Suurempien yritysten harjoitteluissa ei välttämättä samalla tavalla pääse näkemään tai tutustumaan oman osaston ulkopuolisiin hommiin.

Ohjelmaan on tyypillinen hakuprosessi. Ensin lähetetään CV:t, sitten puhelin- tai videohaastattelut ja lopulta yksilöhaastattelut. Hakijoiden kannattaa miettiä omia erottautumistekijöitä. Ohjelma houkuttelee hakemuksia samantaustaisilta ihmisiltä, joten on tärkeää löytää tapa, jolla erottua muista omaksi edukseen. Kannattaa siis miettiä omia vahvuusalueita ja tuoda niitä esille. Mitään tiettyä kaavaa työnhaussa voittamiseen ei ole.

Local Internship -harjoittelijat työskentelevät pääasiassa tietylle osastolle. Ohjelman puitteissa on järjestetty mahdollisuuksia tutustua myös muihin osastoihin. Jos omalla osastolla on vähän hiljaisempaa, harjoittelijoita kannustetaan menemään istumaan muualla työskentelevän viereen ja tutustumaan hänen työtehtäviinsä. Jos haluaa tietää esimerkiksi valuuttakaupasta enemmän, voi viettää iltapäivän valuuttakauppaosastolla. SEB:llä kannustetaan harjoittelijoita vetämään vakituisia työntekijöitä hihasta ja kutsumaan vaikka lounaalle, jos kiinnostaa tutustua hänen toimenkuvaansa.

Parasta ohjelmassa…

Anni Immonen oli asiakasvastuuyksikössä harjoittelussa keväällä 2016 ja on jatkanut SEB:llä asiakastyön parissa.

”Harjoittelussa kaikista kiinnostavinta oli eri ihmisten työkuviin tutustuminen. Pääsi näkemään pankkialan monimuotoisuuden. Moni ajattelee, että duuni pankissa on tylsää tai kuivaa. Todellisuudessa asia on päinvastoin. En vieläkään tiedä, missä osastossa haluan tulevaisuudessa työskennellä. Finanssialalla vain on niin paljon kiinnostavia tehtäviä.”

Essi Ruuska työskenteli harjoittelussaan keväällä 2018 muun muassa asiakkaiden rahoitustilanteen vuosikartoituksen parissa.

”Harjoittelussa parasta oli tiimini lisäksi se, että pääsen tekemään asioita, jotka vaikuttavat pankin päivittäisiin toimintoihin. Sain paljon vastuuta. Suosittelen lämpimästi sekä ohjelmaa että SEB:iä työnantajana.”