Tosi lujaa menee tiimillä – S-Pankki rekrytoi uusia työntekijöitä oppisopimuskoulutuksella

maanantaina 10.9.2018

S-Pankki kouluttaa itselleen uusia työntekijöitä kokonaan omassa oppisopimuskoulutusryhmässä.   Oppisopimuskoulutuksen päättyessä tavoite on, että kaikki koulutetut jatkavat S-Pankin palveluksessa. Senni Mäkisellä ja Anni Heinosella ei ollut ennen koulutusta työkokemusta finanssialalta. Tiimin vetäjän mukaan oppisopimusryhmän tulokset ovat olleet talon sisällä huippuluokkaa.

”Noin kahden viikon jälkeen ryhdyttiin jo töihin”, kertoo Senni Mäkinen noin vuosi sitten alkaneesta oppisopimuskoulutusjaksostaan. Mäkinen oli hakeutunut S-Pankin oppisopimuskoulutukseen, jossa hän suorittaisi noin kahden ja puolen vuoden aikana merkonomin tutkinnon finanssipainotuksella. Samalla Mäkinen työskentelisi koko ajan S-Pankin palveluneuvojana kuten muutkin ryhmän opiskelijat.

”Aluksi kokeneempi työpari oli mukana, mutta lokakuussa ryhdyimme jo työskentelemään itsenäisesti”, Mäkinen kertoo syyskuussa alkaneesta koulutuksestaan.

Samaan aikaan Mäkisen kanssa Helsingissä viidentoista opiskelijan oppisopimusryhmässä aloitti myös Anni Heinonen. Nollasta lähdettiin liikkeelle. Olin aiemmin tehnyt asiakaspalvelu- ja myyntityötä, mutta onhan tämä erilaista , Heinonen arvioi. Syksyyn mahtui paljon uutta. Lakiasioita, turvallisuuteen liittyviä asioita ja uusia järjestelmiä. 

Vastuukouluttaja Heini Leino (vas.), Senni Mäkinen, Anni Heinonen ja esimies Pekka Pesonen tekevät oppisopimuskoulutuksen aikana tiivistä yhteistyötä.

Kova motivaatio näkyy sekä oppilaitokselle että työnantajalle

S-Pankilla on parhaillaan käynnissä kaksi omaa oppisopimusryhmää, joihin rekrytoitiin opiskelijat samalla tavoin. Helsingin ryhmässä aloitti 15 opiskelijaa ja Kajaanissa 10. Helsingin ryhmään hakijoita oli noin 200, Kajaaniin karkeasti 100. Ryhmään päästäkseen oli oltava varsin motivoitunut.

”Tosi lujaa on tällä tiimillä mennyt. Tiimillä on ollut esimerkiksi eniten puhelinpalvelua suosittelevia asiakkaita toukokuussa, eli työn laatu on korkealla. Kajaanissa aloittanut ryhmä tekee vielä kovempaa tulosta myyntiluvuissa. Oppisopimusryhmä on menestynyt hyvin useiden tavoitteiden osalta”, kertoo Helsingin ryhmää S-Pankissa vetävä palveluesimies Pekka Pesonen.

Kajaanin palveluesimies Katja Väisänen on ollut konseptiin ja tiimiinsä tyytyväinen. S-Pankki työnantajana sai alueella myönteistä työnantajakuvaa oppisopimuskoulutuksen myötä. Tiimin tulokset niin myynnissä kuin opinnoissakin ovat vakuuttavat , Väisänen toteaa.

Oppilaitososapuolena S-Pankin kanssa koulutusta järjestää Edupoli. Vastuukouluttaja Heini Leino Edupolista kokee, että tällaisella koulutuksen järjestämisellä on opiskelijaa motivoiva vaikutus. ”Erillinen, yritykselle räätälöity oppisopimuskoulutusryhmä saa keskimäärin hyviä arvosanoja. Samassa yrityksessä olevat opiskelijat tukevat ja tsemppaavat toisiaan.”

Kaiken koulutuksessa teoriassa opitun voi soveltaa saman tien käytäntöön. Opiskelijaa motivoi myös se, että opiskeltavaan sisältöön voi vaikuttaa itse. ”Oppisopimuskoulutusryhmän puolen vuoden välein kokoontuvassa ohjausryhmässä suunnittelemme muun muassa seuraavan puolen vuoden koulutuspäivissä opetettavat sisällöt. Nyt haluttiin oppia esimerkiksi lisää finanssiruotsia”, Leino kuvailee.

Opiskelijat voivat myös sopia esimiehen kanssa painopistealueita, joiden kehittämiseen haluavat erityisesti panostaa.

Oppisopimuskoulutus vetää ihmisiä monenlaisilla taustoilla

Mäkisen ja Heinosen toimenkuvaan kuuluu asiakaspalvelua ja myyntityötä puhelimitse ja verkon kautta sekä palautteen käsittelyä. Useimmat oppisopimuskoulutukseen tulleet työntekijät ovat olleet jossain määrin tekemisissä asiakaspalvelun kanssa. Mukana on muun muassa entisiä lentokenttätyön, hoitotyön ja ravintola-alan ammattilaisia.

Senni Mäkisellä oli kymmenen vuoden kokemus hoitoalalla, Anni Heinosella taas oli taustalla urheilualan koulutus ja erilaisia myyntitöitä.

”Luin ensin yliopiston kauppatieteiden pääsykokeisiin, mutta se ei tuntunut omalta”, Anni Heinonen kertoo. Senni Mäkisellä oli samantyyppisiä kokemuksia: ”Olen tekijätyyppi, opin mieluummin tekemällä kuin tavallista koulua käymällä. Kun olin tehnyt kymmenen vuotta hoitotyötä, halusin vaihtaa alaa ja edetä urallani. Kun tänne pääsin, oli hyvällä tavalla hurjaa – oppi tosi paljon uutta! Ja tuohan oppisopimusmalli myös palkkatuloa opiskelun aikana. Se tuo arkeen vakautta.”

Fakta: Oppisopimuskoulutus omalle yritykselle räätälöitynä ryhmänä

  • Oppisopimuskoulutuksia järjestävät eri ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset.
  • 80 % koulutuksesta on työssäoppimista, 20 % teoriaopintoja. Opetuspäivät on ripoteltu työssäolojaksojen lomaan tai ne voidaan järjestää verkko-opetuksena.
  • Osaaminen todennetaan työpaikalla tehtävin näytöin omissa työtehtävissä.
  • Oppisopimuskoulutuksesta tehty työsopimus on tehty määräaikaisena koulutuksesta valmistumiseen saakka. Kaikista koulutuksessa olijoista toivotaan kuitenkin pitkäaikaisia ja sitoutuneita työntekijöitä, eli tavoitteena on jatkaa työsopimusta valmistumisen jälkeen.
  • Rekrytointi hoidettiin tavallisen työnhakuprosessin kautta. S-Pankki valitsi osallistujat itse. Oppisopimuskoulutusta mainostettiin samaan tapaan kuin avoimia työ- ja opiskelupaikkoja.