API-ohjelmistorajapinta

API (Application Programming Interface) teknologia tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, joka mahdollistaa tiedon jakamisen sisäisesti organisaatioissa, mutta myös vaihtoehtoisesti ulkoisesti organisaatioiden välillä. API on PSD2-direktiivin mahdollistama teknologia, jossa kolmannet osapuolet voivat käyttää tilinpitäjäpankkien asiakkaiden tietoja esimerkiksi palveluiden kehittämiseen, jos asiakas on sallinut tiedon jakamisen eteenpäin. 

Lähitulevaisuudessa API teknologia ja PSD2-direktiivi nostavat yhteistyön merkityksen uudelle tasolle, mikä vaikuttaa pankkien sekä teknologiayritysten väliseen toimintaan. Pankkien on sisäistettävä PSD2-direktiivi strategiaansa ja samalla integroitava API ohjelmistorajapintoja toimintaansa, jotta ne säilyttävät asemansa markkinoilla. Englanninkielinen sana tälle toiminnalle on Platform Banking, jossa rakennetaan API teknologiaa hyödyntämällä ekosysteemiä organisaatioiden välillä. Lisäksi siitä on tulossa megatrendi toimialalla. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan alueella Nordea on aloittanut API ohjelmointirajapintojen käytön. Nordealla on kaksi ohjelmointirajapintaa. Yhdellä ne integroivat maksupalveluja kolmansien osapuolten verkkopalveluihin ja toista käytetään käyttäjätilitietoihin.

API ohjelmointirajapinnat voidaan luokitella kolmeen osaan. Ensimmäinen on yksityinen API, jota käytetään kitkojen vähentämiseen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Toinen on kumppanuus API, jossa pankit ovat myöntäneet luvan kolmannelle osapuolelle laajentaa tai kehittää tuotteita, palveluita sekä kanavia. Kolmas on avoin API, jossa on tarjolla tietoa kolmansille osapuolille, joilla ei ole muodollista yhteyttä pankkiin.