Sisältö

Sisältö

Muutokset säästämisessä, sijoittamisessa ja vakuuttamisessa

Sijoittamisessa ja säästämisessä tullaan näkemään suuria muutoksia vuonna 2018. Esimerkiksi sääntely tulee vaikuttamaan merkittävästä arvopaperimarkkinoilla, sillä voimaan astuvat uusi Mifid II -direktiivi ja Mifir -asetus. Näiden muutosten on määrä astua voimaan jo tammikuun 2018 aikana. Mifid ja Mifir -asetuksista löydät lisää säästämisen ja sijoittamisen kohdasta säästämisen ja sijoittamisen perusteet.

Lisäksi vuonna 2018 tullaan puhumaan sijoittamisen vastuullisuudesta, jossa ympäristönäkökulmat sekä sosiaalisen ja hyvän -hallintotavan kriteerit otetaan huomioon. Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvoi vuonna 2017 ja suosion kasvun oletetaan kasvavan vielä vuonna 2018. Vastuullinen sijoittaminen hakee vielä suuntaansa ja esimerkiksi yhtenevien standardien puute vaikeuttaa vastuullisuuden luokittelua rahastoraporteissa.

Passiivisen ja aktiivisen sijoittamisen ’taistelu’ tulee jatkumaan ja kustannustehokas indeksisijoittaminen jatkaa kasvuaan. Tämä muutos tulee vaatimaan etenkin aktiivisilta rahastoilta erilaisia muutoksia ja erikoistumista. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä vuonna 2018 varautuminen tulee edelleen kasvamaan ja pelko osakemarkkinoiden laskusta tulee kasvamaan. Pelko osakemarkkinoiden laskusta tulee lisäämään vaihtoehtoisten ja yhdistelmärahastojen suosiota entisestään.

Vakuutusalaan vaikuttaa teknologia, ympäristö, talous, sääntely sekä valvonta ja yhteiskunta. Vakuutusalan tulevaisuus tulee muuttumaan rajusti tulevaisuudessa, vaikka robotteja ei vielä mielletä finanssialan tulevaisuuteen. Vakuutuksilta vaaditaan aiempaa parempaa mukautumiskykyä vastaamaan nykyajan liiketoimintaympäristöä.

On havaittavissa, että perinteisten vakuutusten rooli hiipuu. Nykyajan vakuutukset yhdistetään yhä useammin palveluihin, joiden avulla vakuutusyhtiöt kilpailevat ja erottuvat toisistaan, esimerkiksi korvaus- ja terveyspalvelut, joiden tarkoituksena on ottaa ennaltaehkäisevämpi rooli. Onkin arvioitu, että tulevaisuudessa vakuutuskanta pienenee, jolloin palvelu on ratkaiseva kilpailutekijä.

Sääntelyn vaikutus on tuonut markkinoille uusia toimijoita. Esimerkiksi automerkki Tesla on vakuuttanut vapaaehtoisella kasko-vakuutuksella omat ajoneuvot. Vakuutusyhtiöiden on tulevaisuudessa varauduttava myös ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden ja toimijoiden varalle.