Sisältö

Sisältö

Vahinkoilmoitus

Vakuutustapahtuman käsittely eli vahinkokäsittely alkaa asiakkaan toimitettua vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen, eli tiedon vakuutustapahtumasta ja korvausvaatimuksestaan. Vahinkoilmoituksen voi tehdä joko kirjallisena, sähköisenä, puhelimitse tai henkilökohtaisesti vakuutusyhtiön toimipisteessä. Vakuutusyhtiö kirjaa tapahtuman ja yksilöi sen vahinkotunnuksella. Korvauksia käsittelee vakuutusyhtiössä siihen erikoistunut henkilö eli korvauskäsittelijä.
 
Vakuutustapahtumasta ilmoittaessaan korvauksenhakijan kannattaa liittää mukaan selvitys vakuutustapahtumasta. Selvitys tarvitaan vahingon korvattavuuden ja laajuuden toteamiseksi. Vakuutusyhtiö pyytää tarvittaessa lisäselvitystä joko vahingon kärsineeltä, vakuutuksenottajalta tai vakuutetulta. Myös viranomaisrekisterit, hoitolaitokset, ulkopuoliset asiantuntijatahot tai muut vakuutusyhtiöt voivat mahdollisesti antaa lisätietoja vakuutustapahtuman selvittelyä varten.

Sähköinen asiointi on kasvanut jatkuvasti. Vahinkoilmoituksen tekeminen internetissä on nopeaa, ajasta riippumatonta ja mahdollistaa liitteiden toimittamisen ripeästi.

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneista vahingoista. Vakuutustapahtuma on voinut tapahtua jo aikaisemmin (esim. putkirikko, joka havaitaan vasta vuosien päästä), mutta korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa tapahtumasta.
Vakuutustapahtuma tarkoittaa käytännössä vahinkoa tai muuta sellaista tapahtumaa, joka oikeuttaa korvauksiin. 

Vakuutustapahtumasta ilmoittaminen rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen