Sisältö

Sisältö

Eläkevakuuttaminen

Tässä osiossa perehdyt eläkevakuutuspalveluihin. Työeläke on suomalaisen hyvinvointivaltion tärkeimpiä turvajärjestelmiä. Se kattaa lähes koko väestön. Se turvaa suomalaisen toimeentulon jatkuvuuden, kun työansio vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi lakkaa. Yksityisellä sektorilla työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset, joita ovat työeläkeyhtiöt, työeläkesäätiöt ja eläkekassat. Julkisella sektorilla työssä olevien työeläkkeet hoidetaan Kevassa, eli julkisen alan työeläkelaitoksessa.

Työeläkevakuutuksia hoidetaan työeläkelaitoksissa. Työeläkelaitokset keräävät vakuutusmaksut ja tiedot työntekijöistä ja yrittäjistä, huolehtivat rahastoista ja niiden sijoittamisesta, myöntävät eläkkeet ja maksavat ne.

Yksityisten työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien puolella työeläketurvaa hoidetaan yksityisissä osin toistensa kanssa kilpailevissa laitoksissa. Jotkut työnantajat ja alat ovat perustaneet omia eläkesäätiöitään ja -kassojaan. Näitä ovat esimerkiksi Sanoman eläkesäätiö, Yleisradion eläkesäätiö, Soneran eläkesäätiö sekä OP-Eläkekassa ja Valion Eläkekassa.  Työeläkkeen lakisääteistä turvaa voidaan täydentää vapaaehtoisilla eläkeratkaisuilla. Näitä tarjoavat Suomessa toimivat henkivakuutusyhtiöt. Suomessa toimii vuonna 2018 viisi eläkevakuutusyhtiötä, 13 eläkesäätiötä ja viisi eläkekassaa.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Försäkringsaktiebolaget Pension-Alandia

Työnantaja ottaa työntekijöilleen lakisääteisen eläkevakuutuksen, jolla työsuhteessa tehty työ pitää eläkelakien mukaan vakuuttaa. Työeläkelakeja on viisi kappaletta:

Lisäksi on pienehköjä ryhmiä koskevia lakeja, kuten esimerkiksi kansanedustajain eläkelaki. Valtion ylimmissä luottamustehtävissä toimivien omien eläkelakien lisäksi Suomen Pankilla, Kansaneläkelaitoksella ja Ahvenanmaalla on erillisiä eläkesääntöjään.