Sisältö

Sisältö

Yrityksen vakuutukset

Yrityksen vakuuttamispolitiikka määrittää yrityksen vakuutusturvan kattavuuden, eli mitä vakuutetaan ja kuinka kattavilla vakuutuksilla. Osa riskeistä voidaan jättää vakuuttamatta, jos niiden osalta riski katsotaan niin pieneksi, että yritys voi kantaa sen itse. Yritysvakuutus kattaa sekä yrityksen käyttöomaisuuden että vaihto-omaisuuden. Usein vakuutus myös kattaa yrityksen toiminnassaan käyttämän vieraan omaisuuden. Vakuutuksen voimassaoloalue on omaisuusvakuutuksissa yleensä vakuutuspaikka, tietyin poikkeuksin.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan avulla pyritään minimoimaan riskeistä aiheutuvat menetykset ja toimimaan mahdollisimman edullisesti. Riskianalyysissä tehdään selvitys yrityksen liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä, riskeistä riskienhallintasuosituksineen sekä omaisuudesta, henkilöstöstä ja vastuista. Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida riskit sekä valita sopivimmat riskienhallintakeinot.

Riskienhallintakeinojen valinnan pohjana voidaan käyttää esimerkiksi oheista riskitaulukkoa. Siinä seurausten vakavuudelle ja tapahtuman todennäköisyydelle on kolme eri tasoa. Tehtyjen selvitysten perusteella valitaan ensiksi seurausten vakavuus taulukon ylimmältä riviltä ja sen jälkeen tapahtuman todennäköisyys ensimmäisestä sarakkeesta. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen. Riskin suuruus saa pienimmillään arvon 1 (Merkityksetön riski) ja suurimmillaan arvon 5 (Sietämätön riski). Merkityksettömät riskit voidaan yleensä pitää omalla vastuulla ja sietämättömien ja merkittävien riskien osalle on syytä valita muut sopivat riskienhallintakeinot.