Sisältö

Sisältö

Kulut ja takaisinmaksu

Luoton korko ja muut kulut

Asiakas maksaa pankille korkoa hyvityksenä siitä, että on saanut pääomaa käytettäväkseen. Velkakirjoja ja luottosopimuksia tehtäessä sovitaan maksettavan koron määristä ja sen maksupäivistä. Velan korko voi muodostua viitekorosta ja marginaalista, jolloin kyseessä on vaihtuvakorkoinen velka, tai korko voidaan sopia kiinteänä prosenttimääränä. Lainan voi myös jakaa kiinteäkorkoiseen ja vaihtuvakorkoiseen osaan. Lisäksi vaihtoehtona on korkokattolaina, jossa voi määrittää asuntolainansa enimmäiskoron. Markkinoilla on myös korkoputkilainoja, joissa korko liikkuu luottosopimuksessa määriteltyjen vähimmäis- ja enimmäistasojen välillä.

Velan viitekorkona käytetään tavallisimmin euriborkorkoja tai pankkien omia primekorkoja. Marginaalin suuruus riippuu mm. luoton käyttötarkoituksesta: Esimerkiksi kulutusluoton marginaali on yleensä korkeampi kuin asuntolainan.

- Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko ja lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euribor lasketaan 1 viikon sekä 1-12 kuukauden ajanjaksoille. Euriborsidonnaisen lainan korko tarkistetaan aina sovitun, viitekoron nimen mukaisen jakson kuluttua, esim. 3 kuukauden euriborkorkoon sidotun lainan korkoa tarkistetaan 3 kuukauden välein.

Lainatarjousten vertailu

Yksityishenkilön kulutustarkoitukseen ottamasta luotosta tehdyssä sopimuksessa on aina mainittava velan todellinen vuosikorko. Todellisen vuosikoron tarkoitus on antaa velalliselle tietoa velan kokonaiskuluista. Todellista vuosikorkoa laskettaessa otetaan huomioon velan pääoman ja koron lisäksi maksuaikataulu sekä nosto- ja hoitokulut, kuten toimitus- ja automaattisesta veloituksesta perittävät maksut. Todellisen vuosikoron avulla kuluttaja voi vertailla eri lainatarjouksia.

Luoton takaisinmaksu

Luottoneuvottelussa asiakkaan kanssa sovitaan lainan maksusuunnitelma, eli se, miten ja milloin asiakas maksaa luottoa takaisin. Yksityishenkilön vaihtoehtoina käytetään yleensä annuiteettilyhennystä tai tasalyhennystä. Pankin kanssa on mahdollista sopia myös lyhennysvapaista jaksoista, joiden aikana asiakas maksaa vain lainan koron. Velallinen joutuu maksamaan viivästyskorkoa, jos hän ei maksa velkaa sen eräpäivänä. Yksityishenkilöiden kulutus- ja asuntoluottojen osalta viivästyskorko on enintään 7 prosenttia suurempi kuin Euroopan Keskuspankin vahvistama viitekorko.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE neuvoo finanssialan asiakkaita ongelmatilanteissa, esimerkiksi luottojen takaisinmaksussa.

Annuiteetti, kiinteä tasaerä vai tasalyhennys

Lainan takaisinmaksu tasaeränä eli annuiteetilla tarkoittaa, että maksuerät ovat saman suuruisia siten, että alussa lyhennyksen osuus on pienempi ja koron suurempi. Lainapääoman pienentyessä lyhennyksen osuus kasvaa ja koron osuus pienenee. Tällä tavoin ensimmäiset takaisinmaksuerät saadaan pienemmiksi kuin tasalyhenteisessä lainassa, mutta maksettava koron määrä yhteensä laina-aikana on suurempi kuin tasalyhenteisessä lainassa.

Annuiteetissa maksuerä on sama yhden koronmääräytymisjakson ajan. Jos lainan viitekorko on tarkistusjakson kuluessa noussut, lainan maksuerä on seuraavan tarkistusjakson ajan edellistä suurempi.  Jos viitekorko on laskenut, maksuerä on pienempi.

Valittavana on myös kiinteä tasaerälaina, jonka maksuerä pysyy samana koko laina-ajan eikä vain koronmääräytymisjakson ajan. Jos lainan korko laskee, laina-aika lyhenee, ja jos korko nousee, laina-aika pitenee.

Tasalyhennyksessä lainapääomaa lyhennetään joka erässä saman verran, mutta maksuerään lisätään koko pääomalle kertynyt sovitun ajanjakson korko. Tämä lyhennystapa on raskas alussa, kun pääoma on suurimmillaan, mutta eräerältä asiakkaalta perittäväsumma pienenee, koska koron määrä pienenee pääoman pienentyessä. Asiakkaan maksaman kuukausierän suuruus riippuu myös korkotasosta.

Luoton perintä

Asiakkaan joutuessa maksuvaikeuksiin pankit pitävät vapaaehtoista järjestelyä aina ensisijaisena vaihtoehtona ennen oikeudelliseen perintään ryhtymistä. Tavoitteena on saada sovittua asiakkaan maksukyvyn mukainen maksuohjelma. Yhdessä sovitut maksujärjestelyt ovat suotavia, sillä on pankin etu, että asiakas saa maksettua lainansa takaisin.

Mikäli takaisinmaksua ei saada sovittua, siirretään luotto muistutusten jälkeen perintään, jossa vakuudet realisoidaan. Jos perintä ei onnistu, maksamaton velka viedään käräjäoikeuteen, jonka jälkeen tuomion perusteella velka voidaan periä ulosoton kautta. Sakkojen, verojen ja vakuutusmaksujen perintä voi mennä ulosottoon ilman tuomioistuimen päätöstä.