Sisältö

Sisältö

Yrityksen vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Yrittäjälle voidaan esittää erilaisia korvausvaatimuksia, esimerkiksi silloin kun asiakkaat eivät ole tyytyväisiä työn laatuun. Yrittäjä saattaa myös joutua lakiin perustuvaan korvausvastuuseen jostakin tapahtumasta tai myydyn tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Yrittäjälle voidaan esittää huomattaviakin korvausvaatimuksia toiselle aiheutetusta vahingosta. Yritysten välisessä kaupassa käytettävillä toimitussopimuksilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen maksettavaksi tuleviin korvauksiin. Vastuuvakuutuksella voidaan kattaa voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa vahingonkorvausvastuuta.