Sisältö

Sisältö

Kertaus ja sanasto

Sosiaaliturvan perusturvaa täydentävät työskentelyä edellyttävät järjestelmät, joita ovat mm. työeläkejärjestelmä, työtapaturmajärjestelmä ja työttömyyskassat.

Työeläkelaitokset keräävät lakisääteiset vakuutusmaksut ja tarvittavat tiedot, huolehtivat rahastoista ja niiden sijoittamisesta, myöntävät eläkkeet ja maksavat ne.

Työeläkelait (mm. TyEL) määrittelevät lakisääteisen eläkevakuutuksen.
 
Yrittäjien on otettava itselleen yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus, jota ei voi korvata vapaaehtoisella vakuutuksella. Nämä vakuutukset turvaavat yrittäjää jo ennen eläkeikää.
 
Lakisääteistä eläketurvaa voidaan täydentää vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä. Niitä voi hankkia itse, tai työnantaja voi käyttää niitä työntekijöidensä motivoimiseen, palkitsemiseen ja sitouttamiseen.
 
Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat yksilöllisiä eläkevakuutuksia sekä ryhmäeläkevakuutuksia.

Tässä osiossa opiskelit eläkevakuutuspalveluita. Opit, miten eläkeajan toimeentulo on Suomessa järjestetty ja miten yritykset hoitavat vakuuttamisvelvoitteensa.

 

- Perusturva: Sosiaaliturvajärjestelmän mahdollistava turva, johon kaikilla suomalaisilla on oikeus. Perusturvaa ovat sairaus- ja äitiysturva, eläketurva, työttömyysturva ja perhe-etuudet.

- TyEL: Työeläkelaki, joka koskee kaikkia yksityisen sektorin työsuhteita, mikäli alalla ei noudateta erillistä eläkelakia.

- YEL: Yrittäjän eläkelaki

- MYEL: Maatalousyrittäjän eläkelaki.

- Sopimustyönantaja ja tilapäinen työnantaja: Työnantajat ovat TyEL:n mukaan sopimustyönantajia, jos heillä on vähintään yksi vakituinen työntekijä tai työntekijöille 6 kuukauden ajalta maksetut palkat ylittävät 8334 euroa (2017).