Sisältö

Sisältö

Käteisen käsittely

Tyypillisesti henkilöasiakas nostaa rahaa automaatilta ja tarvitsee harvoin konttorin palveluita käteisasioihin. Käteisen käsittely hoituu nykyään helposti talletusautomaattien, pankkien tai rahahuollon kautta. Yrittäjät vievät pienet käteissummat talletusautomaatteihin, koska kaikki pankit eivät vastaanota käteistä. Suurempien rahamäärien kuljettamiseen asiakkaat käyttävät kuljetus- ja vartiointiliikkeitä, jotka noutavat rahat ja toimittavat ne pankkien yhteisiin rahanlaskentakeskuksiin missä ne lasketaan ja kirjataan asiakkaan pankkitilille.

- Yrityksen vastaanottaessa käteistä rahaa säännöllisesti, on rahojen pankkiin toimittamisesta tehtävä erillinen sopimus, joka sisältää laskentapalvelut ja vaihtorahan toimittamisen. Pankit perivät vas-taanotetun rahan ja asiakkaalle toimitetun rahan perusteella palvelupalkkion.