Sisältö

Sisältö

Venevakuutus

Venevakuutuksella voidaan vakuuttaa yksityiskäytössä olevia veneitä. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu runko, päämoottori, purjeveneessä takila ja purjeet sekä veneeseen kuuluvat varusteet ja kiinteät laitteet. Venevakuutus korvaa veneelle ja sen varusteille aiheutuvia vahinkoja valitun turvan laajuudessa.

Venevakuutussopimukselle on syytä sisällyttää myös venekohtaiset vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Venevastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun huolimattomuudella tai varomattomuudella toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on yksityishenkilönä korvausvastuussa. Veneoikeusturvavakuutus antaa veneilijälle mahdollisuuden turvautua tarvittaessa lakimiehen apuun. Veneoikeusturvavakuutus koskee yksityiskäyttöisen veneen kuljettamiseen ja omistamiseen liittyviä asioita. Vakuutusta voidaan käyttää riita- ja hakemusasioissa sekä rikosasioissa, esimerkiksi syyteasiassa, joka koskee varomattomuutta vesiliikenteessä. Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi asioita, jotka liittyvät syytteeseen vesiliikennejuopumuksesta tai törkeästä vesiliikenteen vaarantamisesta.