Sisältö

Sisältö

Ajoneuvon vakuuttaminen

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, ja se on oltava kaikilla liikenteessä käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla sekä joillakin sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla. Liikennevakuutus on otettava ajoneuvon hankinnan tai haltijamuutoksen jälkeen ja se on rekisteröinnin edellytys.

Liikennevakuutus takaa sen, että onnettomuuden sattuessa korvataan ajoneuvon kuljettajalle, matkustajille ja muille osapuolille tapahtuneet henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Korvaukset määräytyvät liikennevakuutuslain mukaan.
 
Vapaaehtoinen autovakuutus, ns. kaskovakuutus, täydentää lakisääteistä liikennevakuutusta, eli tuo lisäturvaa omalle ajoneuvolle. Vakuutuksen laajuudesta riippuen siitä korvataan onnettomuuden aiheuttajan omalle ajoneuvolle syntyneet esinevahingot, joita lakisääteinen liikennevakuutus ei kata. Lisäksi kaskovakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi pysäköintialueella tai ilkivallan seurauksena aiheutuneet vahingot. Vakuutus korvaa ehtojen mukaisesti vahinkotapahtumasta ajoneuvolle ja sen vakiovarusteille aiheutuneet esinevahingot sekä ehdoissa mainitut muut kustannukset.

Liikennevakuutuskeskus on Suomessa toimivien liikennevakuutusyhtiöiden yhteistyöelin, joka tekee monipuolista liikenneturvallisuuden kehittämistyötä ja ylläpitää liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa.

Liikennevakuutuskeskus

- Mikäli ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus, kun omistus- tai hallintaoikeus siirtyy, on uusi liikennevakuutus otettava 7 päivän sisällä.

- Mikäli ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta omistus- tai hallintaoikeuden siirtyessä, on liikennevakuutus otettava ostopäivänä.