Sisältö

Sisältö

Muutoksenhaku

Korvauspäätökseen liitetään muutoksenhakua koskevat ohjeet. Vakuutussopimuslaissa muutoksenhaulle säädetty määräaika alkaa kulua, kun korvauksenhakija on saanut tiedon korvauspäätöksestä ja muutoksenhakuohjeen. Muutoksenhakuohjeella korvauspäätökseen tyytymätön asiakas ohjataan ensin ottamaan yhteyttä vakuutustapahtuman käsitelleeseen henkilöön, joka tuntee tehdyn päätöksen ja sen perustelut parhaiten. Jos päätös todetaan virheelliseksi, oikaistaan se viivytyksettä. Asiakkaalla on oikeus tutustua korvausratkaisun perusteena oleviin häntä itseään koskeviin asiakirjoihin.