Sisältö

Sisältö

Yksityishenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Normaalisti kotivakuutukseen kuuluu kiinteinä osina myös yksityishenkilön vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus kattaa vakuutettujen vahingonkorvausvelvollisuutta henkilö- ja esinevahingoista ulkopuolisille.

Vastuuvakuutus korvaa vakuutettujen ulkopuolisille aiheuttamia vahinkoja. Vahingon tulee olla lain mukaan korvauskelpoinen, esimerkiksi ennalta arvaamaton tai äkillinen henkilö- tai esinevahinko. Tyypillisimpiä vahinkoja ovat lasten aiheuttamat vahingot ja parkkipaikalla muulla kuin autolla aiheutetut vahingot.

Oikeusturvavakuutus puolestaan korvaa vakuutettujen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliittojen vakuutukseen tai johonkin muuhun vakuutukseen.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksen perusteella tulee hakea etukäteen. Hakemus tehdään vakuutusyhtiön lomaketta käyttämällä. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvausmuoto valtion oikeusapuun nähden, mutta valtion oikeusapua voidaan tietyin ehdoin myöntää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen.