Sisältö

Sisältö

Yrityksen maksuliikenne

yrityksen_maksut

Yrityksen tilit

Yrityksellä on oltava pankkitili ja sen käyttämiseen tarvittavat välineet (esim. maksukortti, verkkopankkiavaimet), jotta se voi toimia. Yrityksen maksuliikennetiliin liittyy usein limiittimahdollisuus. Yrityksille suunnattuja tilejä ovat maksuliiketili, luotollinen tili ja korollinen tili. Pankit ovat tuotteistaneet eri tilinsä ja käyttävät niistä usein omia nimiään.

Tilin avaamiseen tarvitaan yhtiömuodosta riippumatta yleensä:

  • Tuore kaupparekisteriseloste (alle 3 kuukautta sitten hankittu)
  • Pöytäkirjaote päätöksestä tilin avaamiseksi.  Siinä kerrotaan tarvittavat tiedot yksilöidysti tilin avaamisesta, ketkä tiliä saavat käyttää ja mitä muita palveluita avataan.

Yhtiö voi saada kaupparekisteristä tai verottajalta y-tunnuksen jo ennen pankkitilin avaamista, sillä osakepääoman maksaminen ei ole tunnuksen saannin edellytys. Jos tili avataan osakepääoman maksun mahdollistamiseksi ennen rekisteri-ilmoitusta, tiliä voi käyttää vasta, kun todistus ilmoituksen jättämisestä on toimitettu pankille.

Pankin on kartoitettava asiakkaan liiketoiminta kirjallisena ennen kuin se tekee päätöksen tilin avaamisesta. Tähän pankkeja velvoittavat Luottolaitoslaki ja Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä.

- Kaupparekisteriotteen puuttuessa tarvitaan yhtiöjärjestys ja perustavan yhtiökokouksen pöytäkirja (avoimista ja kommandiittiyhtiöistä yhtiösopimus) sekä hallituksen pöytäkirja tai sen ote. Pöytäkirjasta käy ilmi päätös tilin avaamisesta, tilin avaamiseen valtuutettu henkilö sekä tilin käyttöön oikeutetut henkilöt henkilötunnuksineen. Kaikilla kommandiittiyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä on tilinkäyttöoikeudet lain mukaan, mutta heidän kannattaa sopia niistä tarkemmin keskenään.