Sisältö

Sisältö

Joukkovelkakirja- ja indeksilainat

Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalaina on yrityksen, valtion, kunnan, luottolaitoksen tai yhteisön liikkeeseen laskema laina, jota voidaan myydä sijoittajille. Joukkovelkakirjalainat ovat velkakirjoja, joilla lainan liikkeeseenlaskija lainaa varoja sijoittajalta.

- Joukkovelkakirjalainalla eli joukkolainalla on liikkeeseenlaskupäivä (lähtöpäivä) ja eräpäivä, joten lainan liikkeeseenlaskija lainaa sijoittajilta rahaa määrätyksi ajaksi.

Indeksilainat

Indeksilainat ovat joukkolainoja, joiden tuotto on sidottu kohde-etuuden kehitykseen. Indeksilainat eroavat tavallisista joukkolainoista siinä, että lainalle ei makseta korkoa vaan lainaehtojen mukainen hyvitys kohdeindeksin kehityksestä, eli indeksihyvitys. Indeksihyvitys määräytyy lainaehtojen mukaisesta osallistumisasteesta (tuottokerroin), sekä kohde-etuuden alku- ja loppuarvosta. Osallistumisaste tarkoittaa osuutta, jonka sijoittaja saa kohde-etuuden arvon muutoksesta (esimerkiksi 70-100%).