Sisältö

Sisältö

Yrittäjän vakuutukset

Yritys on yrittäjän elämäntyö. Yrittäjä kantaa yrittämiseen liittyvää riskiä ja vastaa pääsääntöisesti itse omasta sosiaaliturvastaan. Tämän vuoksi yrittäjällä on tarve varautua esimerkiksi sairastumisen, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta erilaisilla riskivakuutuksilla. Yrittäjänä toimimisen etuja on vapaus ja vastuu omista tekemisistään. Vapauden kääntöpuoli on se, että yrittäjällä ei ole samanlaisia automaattisia etuuksia kuin palkansaajilla, kuten esim. hyvä vakuutusturva. Yrittäjän ja yritystoiminnan vakuutustarpeet on syytä kartoittaa siten, ettei vakuutuksissa ole päällekkäisyyksiä ja toisaalta, jotta kokonaisvakuutusturva olisi riittävän kattava.

- Työsuhteeseen perustuvat vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut voi yleensä vähentää yrityksen verotuksessa. On kuitenkin syytä selvittää myös mahdolliset vaikutukset henkilöverotukseen.