Sisältö

Sisältö

Strukturoitu sijoitustuote

Strukturoitu sijoitustuote on yleensä talletus tai arvopaperi, joka koostuu tuotto-osasta sekä korko-osasta. Strukturoidun sijoitustuotteen tuotto muodostuu tietyn kohde-etuuden arvon muutoksen perusteella joko osittain tai kokonaan. Strukturoituja sijoitustuotteita voidaan muodostaa moniin eri tarkoituksiin, joten sijoitustuotteen tuottomahdollisuus ja riski voivat vaihdella suuresti. Usein strukturoituja sijoitustuotteita käytetäänkin johonkin tiettyyn täsmätarkoitukseen ja se sopii hyvin osaksi muuta sijoitussalkkua. 

Usein tällaiset sijoitustuotteet ovat rakenteeltaan hyvin monimutkaisia, mutta lähemmin tarkasteltuna ne ovat yleensä hyvinkin läpinäkyviä, ainakin niihin sisältyvien kulujen kannalta. Tällaiset sijoitustuotteet tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden hallita sijoitussalkun riskin ja tuoton suhdetta, sekä lisäksi parantaa salkun hajautusta.

Vuoden 2018 alussa voimaan astuu aiemmin mainittu uusi EU-sääntelyä koskeva MiFID II – direktiivi, joka tulee parantamaan sijoittajansuojaa. Direktiivin vaikutuksesta mm. eri sijoitustuotteiden riskit ja kulut pitää tuoda entistä avoimemmin ilmi. Vastuullisesti toimivat pankit kertovat jo nyt hyvin tarkasti, paljonko sijoittaja maksaa strukturoidusta sijoituksesta kuluja, ja paljonko hän voi menettää sijoitettua pääomaa.